CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHU CẦU ĐIỆN, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ" NĂM 2019